Во Катлановска бања повторно ќе одат пациенти за медицинска рехабилитација, од Законот испуштени и другите бањи во земјата!

Во интерес на обезбедување континуиран третман за бањско лекување за пациентите, на Катлановска бања со решение  и се дозволува згрижување лица, кои имаат потреба од овој тип лекување, се наведува во соопштение на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

ДСЗИ наведува дека иницира дополнително усогласување на стандардите за згрижување на пациентите не само во Катлановска Бања, туку и во сите други бањи во државата.

Оттаму ја информираат јавноста дека до Катлановска Бања ДОО Катланово е доставено ново решение, со кое се изрекуваат дополнителни мерки, согласно констатираната фактичка состојба и доставената дополнителна документација од нивна страна во изминатиот период.

Решението е донесено согласно дополнително доставените докумети од страна на Катлановска Бања и затекнатата моментална состојба со останатите бањи на територијата на РМ, како и фактот дека е направен пропуст во однос на регулирањето на здравствените услуги во бањите во постојниот Закон за здравствена заштита од 2012 година.

ДСЗИ понатаму наведува дека заради усогласување на стандардите за згрижување на пациентите во Катлановска Бања, како и во сите други бањи во државата, овие установи се задолжени во најкраток можен рок да достават елаборати за простор, опрема и кадар, со посебен фокус на одделување на здравствената, со комерцијалната дејност.

Коментари

коментари

Напиши одговор

Вашата email адреса нема да биде објавена.