Објавен јавен повик за патронажни сестри

Кој може да се пријави?

211

За да се обезбеди спроведувањето на патронажната дејност во рамки на здравствените домови и општите болници со проширена дејност на територијата на Македонија, Министерството за здравство ги поканува сите заинтересирани медицински сестри кои имаат интерес да бидат ангажирани и да работат во службите за патронажна дејност, да се пријават и достават писмо за интерес до Министерството за здравство, соопшти Министерството.

Согласно Законот за здравствената заштита, на јавниот повик можат да се пријават сите заинтересирани медицински сестри со завршено средно, вишо или високо образование во траење од три години, пробна работа и положен стручен испит.

Работата во траење од шест месеци ќе се спроведува во јавните здравствени установи – здравствени домови и општи болници со проширена дејност што вршат дејности од примарна здравствена заштита и во единиците во кои се врши дејноста.

За пријавување на јавниот повик потребно е да се достави писмо за интерес, во кое задолжително треба да се наведат: име и презиме, адреса на живеење, контакт-телефон и адреса на електронска пошта (мејл-адреса), копија од дипломата за завршено образование, копија од положениот стручен испит и јавната здравствена установа во која се изразува интерес да се врши работата според местото на живење.

Пријавата, заедно со документацијата потребно е да се достави во писмена форма до архивата на Министерство за здравство, ул. „50 Дивизија“ бр.14, 1000 Скопје, најдоцна до 30.06.2019 година, со назнака: ЈАВЕН ПОВИК за изразување интерес за работа во службите за патронажна дејност за медицински сестри.

Коментари

коментари

Напиши одговор

Вашата email адреса нема да биде објавена.