Колку лица лани извршиле самоубиство во Македонија?

Од насилна смрт лани во Македонија умреле 497 лица, што претставува намалување за 3,1 отсто во однос на 2015 година, соопшти Државниот завод за статистика.

Умрените од насилна смрт во вкупниот морталитет учествуваат со 2,4%. Во структурата на умрените од насилна смрт според полот, и во 2016 година, како и во претходните години, поголемо учество (76,1%) имаат машките лица.

Во вкупниот број на случаи на насилна смрт, најголемо учество имаат „несреќните случаи“ со 71.2%, „самоубиствата“ со 25.2% и „убиствата“ со 3.6%.

Во категоријата „несреќни случаи“, најголемо учество (26.0%) имаат умрените лица од „други надворешни причини за случајна повреда“.

Во категоријата „самоубиства“, случаите кај коишто смртта настапила поради „бесење, странгулација и суфокација“ имаат најголемо учество со 13.5%.

Во категоријата „убиства“, доминантна причина за смрт е „обид за нанесување на телесна повреда со тап предмет“, со учество од 1% во однос на вкупниот број на случаи од насилна смрт, информира Државниот завод за статистика.

Коментари

коментари

Напиши одговор

Вашата email адреса нема да биде објавена.